Skip to content

Personvernerklæring

Personopplysninger er data og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. All bruk av personopplysninger regnes som behandling av personopplysninger. Personopplysninger reguleres av personopplysningsloven.

Omfang
Denne Personvernerklæringen gjelder for all virksomhet i Nettdrift AS og omfatter alt arbeid og all virksomhet som utføres av Nettdrift AS.
Personvernerklæringen omfatter også all interaksjon med kunder, prospekts, samarbeidspartnere og leverandører, uansett kommunikasjonsform.

Persondata
Nettdrift AS oppbevarer kun opplysninger om kontaktpersoner i de firma en har forbindelse med. Denne informasjonen omfatter:

  1. Navn
  2. Stilling i firmaet
  3. E-post/telefon som benyttes i arbeidsforholdet.

Informasjonen er samlet inn som følge av profesjonell kontakt med representanter for firma i disse sammenhengene:

  1. Kontakt i forbindelse med anbud og salg av varer og\eller tjenester
  2. Firma som er våre kunder eller leverandører
  3. Samarbeidende firma

Formålet med disse opplysningene er å kunne ivareta forretningsforholdet, samt å kunne informere om og tilby produkter og tjenester til interesserte firma.

De registrertes rettigheter

  1. Innsyn i registrerte opplysninger, korrigering og eventuell sletting av data vil bli utført på forespørsel til daglig leder.
  2. Nettdrift AS har ingen rutiner for profilering eller automatisert behandling av personopplysninger.
  3. Vi utleverer aldri personopplysninger til 3dje part uten samtykke.

Våre produkter
Det inngås Databehandler-avtaler mellom Nettdrift AS og de firma som bruker våre produkter.
De systemene som vi forhandler har minimal bruk av personopplysninger og begrenser seg til å eventuelt omfatte navn, stilling, e-post og telefon til de interne ansatte som nevnes i bedriftenes implementasjon av systemer.

Taushetsplikt
Alle ansatte i Nettdrift AS er pålagt taushetsplikt innenfor omfanget av denne erklæringen.

Kontaktinformasjon
Dersom du har spørsmål om Nettdrifts Personvernerklæring kan du kontakte oss på post@nettdrift.no