Skip to content

Fjernstyring

Når kunden tillater at vi kan koble oss opp mot kundens maskin benytter vi programmet TeamViewer. Kunden vil under hele oppkoblingstiden følge arbeidet på egen skjerm.  Oppkoblingen termineres når arbeidet er utført og vårt supportpersonell ikke lenger har tilgang til kundens maskin. Når kunden klikker på linken for fjernstyring tillater kunden at Nettdrift’s konsulent kan koble seg opp mot kundens maskin/server.
Samtidig aksepterer kunden følgende:

  • Support personell gis tilgang/kontroll over både PC og server med alle data som er lagret.
  • Nettdrift er ikke økonomisk ansvarlig for eventuelle feil som kan oppstå under oppkoblingen eller for eventuelle følgefeil av oppkoblingen.
  • Vi anbefaler at alle dokumenter som kan inneholde sensitiv informasjon lukkes før oppkobling iverksettes.
  • Alle ansatte i Nettdrift har taushetsplikt og all forretningsmessig informasjon om våre kunder behandles 100% konfidensielt. Brudd på dette vil kunne medføre straffeansvar og avskjedigelse.
  • Når dette er lest og akseptert, kan du gå videre til fjernhjelp/Teamviewer

Fjernhjelp for pc/mac/nettbrett/mobil
Last ned fjernhjelp programmet direkte fra TeamViewer på følgende link:
Teamviewer fjernhjelp lastes ned her..

Ta kontakt med vårt driftssenter på telefon 51 69 72 80 eller direkte med din kontaktperson for videre assistanse.